İşçilerin İstanbul'u, İstanbul'un İşçileri
Varlık Vergisi
Değişen Toplum, Değişen Meslekler
15-16 Haziran Olayları

Ekonomik Yaşam

Varlık Vergisi

11 Kasım 1942 yılında İkinci Dünya savaşının ağır ekonomik koşullarını azaltabilmek için hükümet tarafından yüksek karlılığı vergilendirmek amacıyla Varlık Vergisi kanunu çıkartılır.

İl defterdarlıkları tarafından belirlenen oranlar müslim ve gayrımüslim nüfus için farklı olmuştur. Verginin ödenme süresi de 15 gün olarak belirlenir. Gayrımüslimlerin ödemesi gereken verginin yüksekliği nedeniyle pek çok mülk bir iki hafta içerisinde el değiştirerek, büyük çoğunluğu Anadolu’dan göç eden Türkler tarafından satın alındı.

Varlık Vergisinin İstanbul açısından farklı bir önemi vardır. Türkiye çapında varlık vergisi yükümlüsü 114.368 kişinin yaklaşık 34.000’i İstanbul’dadır. Bu durum İstanbul’da yaşayan gayrımüslim azınlık tüccar ve işadamlarına çok büyük darbe indirmiş ve savaş sonrasında pek çoğunun İstanbul’u terk etmesine sebep olmuştur.

Ağır vergileri ödeyemeyen 1229 İstanbullu bedenen çalışarak borcunu ödemek üzere Aşkale’ye gönderilmiş, bunların da 21’i çalışma kampında ölmüştür. 1943 yılı aralık ayı içerisinde 10 aylık bir sürgün sonrası borçlar silinerek herkesin geri dönmesi sağlanmıştır.

 

Proje HakkındaGaleri  Arama  Benim İstanbul'umİstanbul DergisiSite Haritasıİletişim