Şehir Dokusu
Kamusal Mekanlar
Dini Mekanlar
Evler ve Eşyalar
Kent ve Deniz

Mekan ve İnsan

Dini Mekanlar

İstanbul’da yaşayan çeşitli dinlere mensup grupların ibadet mekanları camiler, kiliseler, sinagoglar dini yapıları oluşturmakta. Müslüman ve gayrımüslim halkın birlikte yaşadığı semtlerde bazen iki hatta bazen üç tür yapıyı bir arada görmek mümkün.

Özellikle şehrin Beyoğlu tarafı Osmanlı döneminde gayrımüslimlerin yoğun olarak yaşadıkları yer olması nedeniyle o civarda yoğunluk kilise ve sinagoglara aitti. Günümüzde tarihi yarımada olarak adlandırdığımız suriçinde ise müslüman nüfus yoğunluğu ve sarayın da etkisiyle selatin camilerin bulunduğu hatta her mahalle de en azından bir mescitin yer aldığı görülmekte.

Cumhuriyet sonrasında yaşanan gayrımüslim nüfusun göçleriyle pek dini mekan cemaati azalmış ve çok sayıda mekan kapanmış, pek çok küçük kilise camiye çevrilmiştir.

 

Proje HakkındaGaleri  Arama  Benim İstanbul'umİstanbul DergisiSite Haritasıİletişim