Proje Hakkında

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından desteklenen “Belleklerdeki İstanbul” adlı proje İstanbul’un kültürel çeşitliliğinin belleğine sahip çıkmanın imkânlarını oluşturuyor. Türkiye’de yeni olan sözlü tarih/tarih ile bellek/kent birlikteliklerini oluşturacak proje, Türkiye’de henüz yeteri kadar kurumsallaşmamış bir alan olan ve sıradan insanların belleğini önemseyen sözlü tarih çalışmalarına dikkat çekmeyi; araştırmacıları, öğrencileri, öğretmenleri, tarihe meraklıları ve tüm İstanbulluları sözlü tarih çalışmalarına özendirmeyi hedefliyor.

İstanbul’da yaşamış her insanın belleğinde farklı bir “İstanbul anlatısı” var. Bu anlatılar; kişilerin İstanbul’un hangi semtinde yaşadıklarına, ne iş yaptıklarına, nereden geldiklerine, nasıl göç ettiklerine, içinde yer aldıkları toplumsal ilişki biçimlerine, İstanbul’u nasıl yaşayıp hangi deneyimleri edindiklerine göre farklılaşıyor. Yaşam anlatılarının her birinde, çok genel anlamda Türkiye’nin, dar anlamda da İstanbul’un son 60-70 yılda gerçekleşen toplumsal, siyasal, kültürel ve iktisadi dönüşüm/değişim süreçlerinin izini sürmek mümkün: Çokpartili yaşama geçiş, ekonominin serbestleşmesi ve dışa açılması, köylerden kentlere, yoğunlaşan ve hızlanan göç, azınlıkların yoğun göçlerine neden oluşturan toplu şiddet olayları, hızlı bir kentleşme ve geniş ölçekli kentsel imar hareketleri vb.

Belleklerdeki İstanbul projesi kapsamında web ortamında oluşturulan görsel-işitsel veri tabanının, kentin tarihi zenginliğine ve kültürel çeşitliliğine dair kişisel anlatıları geleceğe taşıyarak ve erişilebilir kılarak yalnızca İstanbul kentinin değil, bu ülkenin tarihine yönelik çalışmalarda bir başvuru kaynağı oluşturması ve bu konuda sergi, yayın, belgesel gibi ürünlerin hazırlanmasına temel teşkil etmesi amaçlanıyor. Aralık 2010’da yayın hayatına başlayan web sitesinde İstanbul’u içeren yaşam öyküleri yer almakta; anlatılar İstanbul’un kültürel, toplumsal, ekonomik ve fiziki boyutlarını yansıtan temalar altında kullanıcıyla paylaşılmakta.

 

Proje HakkındaGaleri  Arama  Benim İstanbul'umİstanbul DergisiSite Haritasıİletişim