Aile-Mahalle-Komşuluk
Okullar ve Eğitim
Kadın-Erkek İlişkileri
Sosyal ve Siyasi Yaşam
Göçler
6-7 Eylül Olayları

Sosyal Yaşam

İstanbul’da yaşamış her insanın belleğinde farklı bir “sosyal yaşam anlatısı” var. Bu anlatılar; kişilerin İstanbul’un hangi semtinde yaşadıklarına, ne iş yaptıklarına, nereden geldiklerine, nasıl göç ettiklerine, içinde yer aldıkları toplumsal ilişki biçimlerine, İstanbul’u nasıl yaşayıp hangi deneyimleri edindiklerine göre farklılaşıyor. Yaşam anlatılarının her birinde, çok genel anlamda Türkiye’nin, dar anlamda da İstanbul’un 1950 sonrası temel toplumsal dönüşüm süreçlerinin izini sürmek mümkün: Çok partili yaşama geçiş, ekonominin serbestleşmesi ve dışa açılması, köylerden kentlere, yoğunlaşan ve hızlanan göç, azınlıkların yoğun göçlerine neden oluşturan toplu şiddet olayları, hızlı bir kentleşme ve geniş ölçekli kentsel imar hareketleri gibi. Özellikle 1950 sonrasında İstanbul’un çehresini değiştiren üç temel göç hareketi, yaşam anlatılarında belirgin bir biçimde öne çıkıyor. Anadolu’dan İstanbul’a hızla artan göç, İstanbul’un sosyal-kültürel haritasında önemli yeri olan Gayrimüslim toplulukların yurtdışına göçü ve Balkanlardan Türkiye’ye yönelen büyük göç hareketinin İstanbul’a yansıyan boyutu. Gidenlerin bıraktığı izler, kalanlarla hâlâ bir ölçüde yaşatılanlar ya da yeni gelenlerin taşıdıkları kültürel pratikler bir araya gelerek İstanbul’daki sosyal yaşamın bugünkü resminin temel çizgilerini oluşturuyor.

Bu başlık altında arama yapmak için tıklayınız.

 

Proje HakkındaGaleri  Arama  Benim İstanbul'umİstanbul DergisiSite Haritasıİletişim